SOUNDGUARDIAN SLB

Nekoliko proteklih dana proveo sam preslušavajući album Somethin’ Like Blues or Haunted Ballads odličnog harpiste Paula Karapiperisa. Da, on nam dolazi iz Grčke i ‘frontman’ je grčkog blues banda Small Blues Trap. Pred nama je njegov novi, drugi po redu solo album, koji je u vlastitom izdanju snimio i objavio prije dva mjeseca za vlastitu izdavačku kuću Shelter Home Studio. Bez ikakve sumnje, pred nama je album koji svojom kvalitetom zaslužuje biti dio naše svakodnevnice. 

Grčka je bogme dosta daleko od Delte Misssissipija, ali postavimo stvari ovako: udobno se smjestite, zatvorite oči i neka disk krene. Interesantno, bez obzira od kuda dolazite, osjetiti ćete taj Delta zvuk i uopće vam neće biti važno od kuda dolazi glazbenik, koji tako iskreno i nadasve originalno prezentira blues. Naime, ima dosta poklonika bluesa koji zaziru od glazbenika s drugih destinacija, sva sreća nisam jedan od njih, a nadam se da se i vi ne ubrajate u tu grupaciju. Stoga, snažna impresivna glazbena podloga prožeta vrlo, vrlo interesantnim rješenjima, što samo govori u prilog ovom osebujnom glazbeniku. Bez imalo straha i ustručavanja Paul ide dalje, on prezentira blues koji ima mjesta u ovom stoljeću. Moram priznati da me jako podsjeća na ono što ovdje kod nas u Hrvatskoj radi fenomenalni Adam Semijalac aka Bebe na Vole. Prepoznajući sve najbolje što nam dolazi iz najdubljih temelja tradicionalnog bluesa, Paul naprosto nevjerojatno svira sve instrumente na albumu, autor je svih tekstova i glazbe, što ga posebno ocrtava kao zaista inventivnog, originalnog i nadasve kvalitetnog umjetnika. Baš zato ovaj album nije samo novi album, već je to točno određeni vlak koji nam donosi bogat teret tradicionalnog bluesa sa samog izvorišta ovog jedinstvenog glazbenog stila, s Delte Mississippija. Teško bi mogli pogoditi da Paul dolazi iz domovine sirtakija ili syrtakija, baš je zanimljivo koliko je Paul duboko u svemu i tu u toj i takvoj glazbenoj formi.

Prvi album Fifteen Raindrops In An Ocean Of Blues Tales (2009.) bio je izvrstan početak obostranog uvažavanja. Tu je krenula ta posebna međusobna sinergija iz koje se lagano iščitava velika raskoš i bogatstvo svima nama dobro znane riznice tradicionalnog bluesa.

Paul Karapiperis sigurno će Vas ugodno iznenaditi i to najprije svojom ekspresivnom i potpuno nepredvidljivom formulacijom prezentacije bluesa. Izražajna, vrlo senzibilna i raskošna prezentacijska forma odaje njegovu određenost ka tradicionalnim vrednotama ovog, inače vrlo zahtjevnog blues pravca. Da, znam, mnogi nisu baš previše skloni slušati tradicionalni blues, neki to vole ‘značajno’ okarakterizirati da je to dosta ‘teško’ za slušati, no osobno to mi uopće ne predstavlja nikakav problem. Dapače, osobno, vrlo sam sklon upravo ovakvom tradicionalnom blues izričaju.

PREPORUKA:
U poplavi raznih izdanja vrlo je mali broj albuma koji svrsishodno opisuju glazbene afinitete autora, koji prezentiraju tradicionalni blues izričaj. Za europske blues standarde, album Somethin’ Like Blues or Haunted Ballads daleko je ispred malo razvikanijih blues ostvarenja s našeg kontinenta. Paul Karapiperis uspio je svojim autorskim radom i originalnim pristupom učiniti ono što mnogima nije uspjelo, a to je:

1. snimiti kvalitetan i originalan materijal,
2. pomaknuti neke ustaljene i gotovo zacementirane blues postulate i
3. samom bluesu dati još jednu novu, puno širu i atraktivniju dimenziju.

Stoga, slobodno i sami provjerite o čemu se zapravo radi.

Mladen Loncar

http://www.soundguardian.com/content/view/23854/53/

I spent the  past few days  listening to an album titled  “Somethin ‘Like Blues or Haunted Ballads” composed by the  excellent harpist Paul KARAPIPERIS. Yes, he is coming to us from Greece and he is the front man of a Greek blues band, “ Small Blues Trap”.  This is his second solo album, which has been self-released , recorded and published two months ago by  his own label, “Shelter Home Studio”. Without a doubt, we have an album that its quality deserves to be part of our everyday life.

Although  Greece is quite far from the Delta Mississippi, but put it like this: sit back, close your eyes and let the disc starts. Interestingly, regardless of where you come from, you will feel that Delta sound and you will see that it doesn’t matter where the musician comes from since the album so honestly and represents what we might call “original blues”.
It is true that  there are plenty of fans of blues musicians who are repulsed by the artists coming from other countries besides luckily I’m not one of them, and I hope you are not one of them.  Without any fear or hesitation, Paul goes on, to presents blues that has a place in this century. I must admit, that is very similar to what we have here  in Croatia, the music of the phenomenal Adam Semijalac aka Babies love. Recognizing all the best that comes to us from the deepest foundation of traditional blues, Paul has done everything by himself. He played  all the instruments on the album, he  is the author of all the lyrics and music,  and all this reflects  a truly inventive, original and above all quality artist. That’s why this album is not just a new album, but it is the exact train that brings a rich load of traditional blues with the sources of this unique musical style, from the Mississippi Delta. It’s hard to be able to guess that Paul comes from a  home where the popular music is syrtaki and it’s interesting how Paul has deeply mastered that musical form.

The first album Fifteen Raindrops In An Ocean Of Blues Tales (2009.) Was an excellent start to approach the splendor, wealth and the well known treasures of traditionall blues.
 
Paul KARAPIPERIS will surely surprise and at first his expressive and totally unpredictable ways of  presenting the blues. Expressive, highly sensitive and a sumptuous presentation form reveals his determination to traditional values of this otherwise very demanding blues lines. Yes, I know, many are not too inclined to listen to traditional blues, some like it ‘significantly’ to characterize a lot of ‘difficult’ to listen to, but to me personally it does not pose any problem. Indeed, personally, I am very fond of just such a traditional blues expressions.

RECOMMENDATION:
In the flood of various editions are very few albums that describe practical musical authors, who present traditional blues style. For European blues standards, the album “Somethin’  Like Blues or Haunted Ballads” is  far ahead  as a blues accomplishments for our continent. Paul KARAPIPERIS succeeded in creating  an approach to the blues so close to the original. As many people do not succeed in doing so.

First he gives us  high-quality and original material,
Second he stays cemented to the original roots of the blues and
3rd, through Paul’s work,  the blues is  given  a new, much broader and more attractive dimension.

So, feel free to check for yourself what it actually is.

Mladen Loncar