BLUES MAGAZINE SIN


Beslist één van de merkwaardigste ‘bluesalbums’  die ik ooit heb gehoord dit derde album “One Sin In Seven Parts” van Griekse zanger, gitarist en mondharmonicaspeler Paul Karapiperis, Eerder zagen al “Fifteen Raindrops In An Ocean Of Blues Tales” (2009) en “Somethin’ Like Blues Or Haunted Ballads” (2012) het licht. Het recente “One Sin In Seven Parts” bestaat uit één nummer verdeeld in 7 delen.

Overigens heeft Paul Karapiperis met zijn groep Small Blues Trap ook al een aantal CD’s afgeleverd. Ook dit project bevat weer sfeervolle,  overwegend langzame nummers en zit weer vol zeer onverwachte wendingen.
Dat hoor je meteen al op het eerste nummer “Welcome Boy” dat begint met fraai bluesy gitaarwerk en onheilspellende achtergrondzang. Na zo’n tweeenhalve minuut wordt de stem van Paul Karapiperis, die inderdaad verrassend veel lijkt op Tom Waits en Captain Beefheart, hoorbaar. Ook de manier van zingen doet aan deze muzikanten denken. Na vierenhalve minuut een zeer onverwachte wending. Het nummer blijft boeien, het (slide) gitaarwerk en mondharmonicaspel is prachtig. En dat geldt ook voor de zes delen die daarop volgen.

De sfeer die het nummer “Your Ticket To Adventure” oproept doet mij denken aan de vroege Pink Floyd. “A Callin’ Down The Riverside” begint als een echt bluesnummer maar gaat na een kleine twee minuten over in een psychedelisch nummer. Erg vreemd, maar dat vond ik in het begin van de Pink Floyd ook.

Kortom: 32 minuten zeer avontuurlijke blues. Ik denk dat vele bluesliefhebbers er verrukt over zijn en dat anderen dit toch wel iets ‘too much’  vinden.
Het gehele project is te downloaden op: http://www.smallbluestrap.gr/mp3/mp3.html.
De site geeft aan dat het gratis is. Het is ook te beluisteren via Youtube

Jan Marius Franzen

Definitely one of the most remarkable ‘blues albums I have ever heard is the third personal album of the Greek singer, guitarist and harmonica player Paul Karapiperis  titled  “One Sin Seven Parts”. I had to listen to the previously released albums ” Fifteen Raindrops In An Ocean Of Blues Tales “(2009) and “Somethin ‘Like Blues Or Haunted Ballads” (2012).  This recent album “One Sin Seven Parts” consists of a song divided into seven parts.

Incidentally, Paul Karapiperis and his group Small Blues Trap have already recorded a number of CDs. This project also includes atmospheric and predominantly slow songs and it is full of many unexpected twists.  You immediately hear the first song “Welcome Boy” which begins with beautifully bluesy guitar work and ominous background vocals. After two and a half-minute, the voice of Paul Karapiperis makes its presence which indeed is remarkably similar to Tom Waits and Captain Beefheart.  The way of singing is reminiscent of these musicians. After four and a half minutes, I experienced a much unexpected turn. The song continues to fascinate me, especially the (slide) guitar and harmonica playing which are beautiful. And that goes for the six sections that follow.

The atmosphere that the song “Your Ticket to Adventure” evokes reminds me of early Pink Floyd. “A Callin ‘Down The Riverside” begins like a real blues song goes, but after a little over two minutes it becomes psychedelic. It may sound very strange, but I found it similar to the early Pink Floyd albums.

 In short: 32 minutes of very adventurous blues. I think many blues lovers will be delighted but others might find it a little ‘too much’ anyway. The entire project can be downloaded at:http://www.smallbluestrap.gr/mp3/mp3.html.
The site indicates that it is free. It can also be heard on Youtube.

Jan Marius Franzen