BARN OWL BLUES, MAXAZINE, BLUESZINE SIN

http://barnowlblues.punt.nl/content/2014/07/Paul-Karapiperis-One-Sin-In-Seven-Parts

http://www.maxazine.nl/2014/07/30/paul-karapiperis-one-sin-in-seven-parts/

http://www.blueszine.nl/2014/08/11/paul-karapiperis-one-sin-in-seven-parts/


De eerste keer dat ik dit album beluisterde concludeerde ik dat dit toch wel een zeer aparte luisterervaring was. Inmiddels heb ik het een aantal keer beluisterd en die conclusie is alleen maar meer bevestigd. Paul Karapiperis is een Griekse multi-instrumentalist, die niet zomaar klakkeloos het standaard blueswerk kopieert. Het geheel klinkt allemaal nogal sferisch en spookachtig. Weliswaar duidelijk geïnspireerd door de blues is hij zeker niet bang ongebruikelijke wegen in te slaan.

Het nieuwe album “One Sin In Seven Parts” is in feite een conceptalbum, dat uit zeven delen bestaat. Hij wordt begeleid door Lefteris Pensions (bas), Panagiotis Dars (gitaar), Stathis Evageliou (drums) en verder als ‘special guests’ Sotiris Kouroutis (cimbalen), Teris Martinos (gitaar, altsax) en John Karastathis (akoestische gitaar).
 De opzet van de songs – een basis van blues met verrassende wendingen, aparte koortjes, bijzondere geluiden – is absoluut verrassend te noemen en het album boeit van begin tot eind. Het gehele album is via YouTube te beluisteren en kan via de website van Paul worden gedownload.

BarnOwlBlues vindt dit album zeer verrassend en verfrissend. Het is misschien even wennen, maar het is zeker waard om naar te worden geluisterd.

(8/10) (eigen beheer)
Eric Campfens

The first time I listened to this album I concluded that this was a very special listening experience. By now I’ve heard it a number of times and that conclusion is only confirmed. Paul Karapiperis is a Greek multi-instrumentalist, who does not just blindly copy the default blues work. The whole sounds rather spherical and spooky. Although clearly inspired by the blues; he is not afraid to take unusual steps.

The new album “One Sin In Seven Parts” is actually a concept album, which consists of seven parts. He is accompanied by Lefteris Bessios (bass), Panagiotis Daras (guitar), Stathis Evageliou (drums) and  as ‘special guests’ Sotiris Kouroutis (cymbals), Teris Martinos (guitar, alto sax) and John Karastathis (acoustic guitar).
The structure of the songs – a basic blues with surprising twists, unusual choirs, special sounds – can be called absolutely surprising and captivates from beginning to end. The entire album is available on YouTube and can be downloaded via the website.

BarnOwlBlues finds this album very surprising and refreshing. It might take some getting used to, but it is certainly worth a listen.

Eric Campfens