Αθηνόραμα 15

Παύλος Καραπιπέρης
Fifteen Raindrops In An Ocean Of Blues Tales

Όπως κάθε λαϊκό ιδίωμα αγκυλωμένο στη φόρμα, το μπλουζ χρειάζεται ενέσεις ιδιοσυγκρασίας ίνα μη αραχνιάσει: τεχνική είτε λεπτοφυή είτε αφαιρετική είτε παραβατική, πολύτροπη οργανικότητα, εκφορά επιθετική αν δεν ενδοσκοπεί…

Κιθαρίστας κι αρμονικίστας με αδρή φωνή, δείχνει να συναινεί σε όλ’ αυτά.

Αργύρης Ζήλος