Αθηνόραμα 15

Παύλος Καραπιπέρης
Fifteen Raindrops In An Ocean Of Blues Tales

Όπως κάθε λαϊκό ιδίωμα αγκυλωμένο στη φόρμα,
το μπλουζ χρειάζεται ενέσεις ιδιοσυγκρασίας ίνα μη
αραχνιάσει: τεχνική είτε λεπτοφυή είτε αφαιρετική
είτε παραβατική, πολύτροπη οργανικότητα, εκφορά
επιθετική αν δεν ενδοσκοπεί…

Κιθαρίστας κι αρμονικίστας με αδρή φωνή, δείχνει να
συναινεί σε όλ’ αυτά.

Αργύρης Ζήλος

http://www.athinorama.gr/records/default.aspx?i=1695&c=record